Apimondia Congress in Moscow 20-21.09.2021

 

Międzynarodowe Sympozjum Internetowe nt. Globalnych Trendów w Pszczelarstwie i Wystawie Internetowej odbędzie się w dniach 20-21 września 2021 r. Sympozjum ma na celu przede wszystkim działanie promocyjne na rzecz 47. Kongresu Apimondia w 2022 r. w celu przyciągnięcia jak największej liczby uczestników kongresu .

Podczas sympozjum poruszone zostaną takie tematy jak rola pszczelarstwa w rozwoju regionalnym, biologia i zdrowie pszczół, gospodarka pszczelarska itp. Planowane jest również poruszenie problemów fałszowania miodu, apiterapii oraz dostępu do rynków międzynarodowych.

Pierwszego dnia wydarzenia Światowy Panel Pszczelarski zostanie zorganizowany przez Federację Apimondia z udziałem wszystkich Przewodniczących Komisji Naukowych i Regionalnych.

Dla uczestników, którzy chcą śledzić wydarzenie z całego świata, ale nie mogą tego zrobić ze względu na różnicę czasu, zostanie przygotowana sala spotkań, w której odtwarzane są poprzednie sesje.

Poza treścią naukową wydarzenia, w 4 różnych halach zostanie zorganizowana międzynarodowa wirtualna wystawa z udziałem 60 firm/stowarzyszeń/ instytucji. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z wystawcami na żywo.

Uczestnicy, którzy chcą śledzić to wydarzenie, proszeni są o rejestrację za pośrednictwem https://apimondia.seminar.live Należy pamiętać, że rejestracja jest bezpłatna.

Proszę kliknąć tutaj , aby zobaczyć uaktualnioną „Symposium Program” w języku angielskim.
Proszę kliknąć tutaj , aby zobaczyć zaktualizowany program „Symposium” w języku rosyjskim.

Proszę kliknąć tutaj , aby zobaczyć „Jak używać Virtual System” plik w języku angielskim.
Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć „Jak korzystać z systemu wirtualnego” plik w języku rosyjskim.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Narada prezesów WZP/RZP z udziałem zaproszonych gości

W dniu 14 września 2021 r. odbyła się narada prezesów WZP/RZP zrzeszonych w Polskim Związku Pszczelarskim z udziałem zaproszonych gości z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tematem przewodnim była II wersja Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 w części dotyczącej interwencji sektorowych w sektorze pszczelarskim.        Więcej informacji na stronie: https://pzp.biz.pl/…/narada-prezesow-wzp-rzp-z…/

/źródło PZP/

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Europejski Kongres Pszczelarski Beecome 21

Witajcie Koleżanki i Koledzy

Zapraszam do wzięcia udziału w konferencji BEECOM która odbędzie się 20-21.11.2021  To ważne wydarzenie w świecie pszczelarskim, w tym roku organizuje   Firma Łysoń (informacja w notatce)    > Notatka informacyjna beecome                                               Warto się zarejestrować samemu i przekazać  tą informację do swoich członków. 

Waldemar Badeński                                                                                                                            Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy  w Elblągu

Plakat_BEECOME-A3

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Europejski Kongres Pszczelarski Beecome 21 została wyłączona

Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027

pismo Ministra Pudy zapraszające do konsultacji II etapu PS WPR

Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027 >>>  druga_wersja_projektu_PS_WPR

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 została wyłączona

XXIV Walny Zjazd Delegatów PZP 23-24.07.2021 w Warszawie

W dniu 23.07.2021 o godzinie 11,00  w Sali konferencyjnej Hotelu Westin   rozpoczęły się obrady Zjazdu, które otworzył Prezydent PZP Tadeusz Dylon

Dokonano wyboru  prezydium zjazdu w głosowaniu jawnym. Przewodniczącym Zjazdu został wybrany Ryszard Voss, Stanisław Duszczak –  zastępcą,  sekretarzami wybrano Waldemara Badeńskiego  oraz Walentego Pawłowskiego.

Przeprowadzono procedurą wyboru Prezydenta PZP do której zgłoszono kandydatów: Piotra Krawczyka , Tadeusza Dylona i Leszka Bodziocha w pierwszej turze , do drugiej tury przeszli Piotr Krawczyk i Tadeusz Dylon. W wyniku głosowania tajnego Prezydentem  PZP został wybrany Tadeusz Dylon.  

Następnie odbyło się głosowanie tajne w wyniku którego do Zarządu weszli :           Zbigniew Kołtowski, Stanisław Ból, Ryszard Voss, Ryszard Jarosz, Stanisław Duszczak, Waldemar Kudła .

Następnie przeprowadzono  procedurę wyboru całkowicie  nowej  Komisji Rewizyjnej PZP do której zastali wybrani : Krzysztof Górny , Flis Elżbieta , Sergiusz Saradow , Piotr Budziszewski , Bronisław Tuma – Przewodniczący

Prezydent złożył informację o wykonanej pracy zarządu i nakreślił cele PZP  w nowoczesnej formie prezentacji multimedialnej na kolejne  4 lata kadencji Dotychczasowe rezultaty pracy Prezydenta i Zarządu zostały przyjęte z aprobatą Zjazdu.                                            Nasz RZP zgłosił swoje wnioski do planu pracy Zarządu PZP :                                 1. Stworzenie nowego systemu szkolenia rolników i firm świadczących tego rodzaju usługi w zakresie stosowania chemicznych środków ochrony roślin . Kładzenie większego nacisku na stosowanie dobrych praktyk  w tym zakresie oraz poddanie tych zasad kontroli wyspecjalizowanych  służb i instytucji.  Rozważyć wprowadzenie monitoringu pracy  opryskiwaczy rolniczych. Pozwoli to na eliminację incydentów powodujących podtrucia i zatrucia zapylaczy w tym i pszczoły miodnej. Obowiązkowe  zainstalowanie lokalizatora GPS na nowowprowadzanych na rynek opryskiwaczy i już używanych opryskiwaczy w chwili jego legalizacji i najbliższego przeglądu,  pozwoli to na rejestrację każdej aktywność opryskiwacza.  Miesięczna dzierżawa takiego urządzenia to zaledwie około 40 zł. Wpłynie to na likwidację notorycznych przypadków zatruć pszczół w okresie poprzedzającym dni wolne i w dni wolne weekendy, w czasie których Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie pracuje i nie ma możliwości zwołania komisji do ustalenia sprawcy zatrucia chemicznego pszczół. System musi być powiązany bezpośrednio  z PIORiN  z dostępem dla Samorządów Lokalnych i Związków Pszczelarskich. .Pozwoli  na  łatwe ustalenie  winnych nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin  i podniesie bezpieczeństwo pszczół oraz bezpieczeństwa produkcji żywności. Nieznani  sprawcy skandalicznych zdarzeń  przestaną być anonimowi i bezkarni.                                                   2. Podjęcie stosownych kroków aby kolejny /starań o  organizację/ Kongres Apimondii odbył się w Polsce. Będzie to ukoronowaniem  rozwoju polskiego pszczelarstwa w ostatnich latach.                                                                                                                                                       3. Podjęcie inicjatywy ustawodawczej prowadzącej do ochrony rynku polskiego miodu i praw konsumenta przez wykazanie na etykiecie  z jakiego kraju i w jakim procencie jest  miód  i z jakiego kraju zmieszany z miodem polskim.                                                                   4. Poniesienie kwoty dotacji bezpośredniej do rodzin przezimowanych z 20 do 30 zł w następnym roku.                                                                                                                                    5. Przekazanie związkom pszczelarskim wypłacania dotacji do rodzin przezimowanych od kolejnego roku. Związki pszczelarskie mają doświadczenie z obsługą innych programów wsparcia pszczelarstwa oraz będzie to tańsze i efektywniejsze.                                                   6. Rozważyć wsparcie dla Rekonwersji byłych żołnierzy zawodowych poprzez organizację specjalistycznego cyklu szkolenia organizowanego przez PZP z udziałem jednostek dydaktycznych pozwalających uzyskania zawodowych kwalifikacji pszczelarskich dla zainteresowanych żołnierzy przechodzących do rezerwy w ramach aktywizacji zawodowej odchodzących z wojska żołnierzy.                                                                                                      7. Podjąć pracę nad zmianą w Rozporządzeniu o jakości miodu przez zamianę analizy pyłkowej , która nie jest adekwatna do rzeczywistości i daje nie prawdziwy  wyniki badań 8. Przywrócić zasadę, że organizację Ogólnopolskich  Dni Pszczelarza   organizuje Polski Związek Pszczelarski  w partnerstwie z WZP /RZP                                                                        9. Podjęcie prac legislacyjnych prowadzących do nowelizacji Rozporządzenia o  ochronie gatunkowej zwierząt i  wpisanie dzięcioła na listę zwierząt powodujących straty w pasiekach./ powodując możliwość uzyskania odszkodowania przez poszkodowanych pszczelarzy /.                                                                                                                                        10. Podjęcie współpracy z MRiRW i środowiskami naukowymi w celu wynalezienia nowych leków do walki z waroa destruktor i innymi chorobami pszczół . Stosowane leki te same od wielu lat są mniej skuteczne z powodu uodpornienia się  pasożytów i chorób dotykających pszczoły.                                                                                                                        11. Wniosek o podjęcie pracy legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia do obowiązującego prawa   regulującą  kwestię wędrówek z pszczołami na pożytki  w tym wymagań weterynaryjnych.

Jestem przekonany  że nowemu Zarządowi uda się wiele zrealizować z naszych propozycji.

Prezes RZP w Elblągu  z/s w Starym Polu                                                                        Waldemar Badeński 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania XXIV Walny Zjazd Delegatów PZP 23-24.07.2021 w Warszawie została wyłączona

Otrzymaliśmy dotację z WFOSiGW w Olsztynie

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu otrzymał dotację w wysokości 15 000 zł w ramach projektu „Odbudowa pogłowia rodzin pszczelich” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Głównym celem projektu jest ochrona pszczoły miodnej oraz reintrodukcja pszczół na terenie gminy Gronowo Elbląskie, gminy i miasta: Elbląg, Pasłęk, Młynary, Orneta, Pieniężno.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Otrzymaliśmy dotację z WFOSiGW w Olsztynie została wyłączona

8 sierpnia obchodzimy Wielki Dzień Pszczół

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania 8 sierpnia obchodzimy Wielki Dzień Pszczół została wyłączona

Komunikat Zarządu RZP w Elblągu  z dnia 08.07.2021

W związku ze zbliżającym się terminem organizowania corocznych tradycyjnych uroczystości sierpniowych , Targów i Biesiady RZP ,Zarząd RZP po zasięgnięciu informacji w Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Elblągu oraz wziąwszy pod rozwagę opinię Starosty Elbląskiego , Wójta Gminy Gronowo Elbląskie jak również stanowisko Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie po długiej merytorycznej dyskusji postanowił  :

  Odwołać  tegoroczną edycję naszej tradycyjnej imprezy planowaną na dzień 07.08.2021.

Do tej decyzji zmuszeni zostaliśmy z powodu braku możliwości zapewnienia warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego dla uczestników Biesiady zgodnych z wymogami dla tak dużych imprez o tym charakterze , wymaganych przez obowiązujące prawo. Wyrażamy nadzieję że możliwie szybko nadejdzie czas w którym będziemy mogli bez przeszkód zrealizować nasze zamierzenia. Jednocześnie zawiadamiamy że w dniach 7-8 sierpnia zapraszamy na Otwarte Dni w Karczowiskach.       

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat Zarządu RZP w Elblągu  z dnia 08.07.2021 została wyłączona

Ostatnie pożegnanie śp. Józef Mirowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł honorowy członek Polskiego i Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Pan Józef Mirowski.                                                                                     Był współzałożycielem i pierwszym prezesem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Elblągu. Pełnił funkcje prezesa Terenowego  Koła Pszczelarzy w Sztumie przez 50 lat . W czasie swojej wieloletniej pracy społecznej na rzecz elbląskiego pszczelarstwa pełnił funkcję wiceprezesa RZP w Elblagu. Z ramienia WZP i RZP Członka Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Pszczelarskiej w Poznaniu.

Pan Józef pozostawił po sobie kilka pokoleń swoich wychowanków , pszczelarzy którym  całe swoje życie służył radą i doświadczeniem . Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wybitna osobowość  w historii    pszczelarstwa ziemi elbląskiej.

W imieniu  Zarządu i Członków  naszego związku składam rodzinie  oraz wszystkim członkom Terenowego Koła Pszczelarzy w Sztumie wyrazy ubolewania z powodu śmierci Pana Józefa Mirowskiego

Cześć jego pamięci                                                                                                                 Waldemar Badeński                                                                                                                               Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ostatnie pożegnanie śp. Józef Mirowski została wyłączona

Jak wypełnić wniosek o pomoc dla pszczelarzy

Kolejność postępowania przy składaniu wniosku o pomoc w wysokości 20 zł od przezimowanej rodziny pszczelej 

  1. Pszczelarz składa wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii o wydanie zaświadczenia o wpisaniu, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc. /zaświadczenie jest bezpłatne/                                                            druk wniosku do pobrania > Wniosek o wydanie zaświadczenia PLW

2. Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie od dnia: 28.05.2021r. do dnia 30.06.2021

druk Excel do pobrania >  Wniosek o pomoc finansową dla pszczelarzy 2021

Do wniosku wpisujemy numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

1) w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.> Wniosek_o_wpis_do_ewidencji_producentow

2) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii

3) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Jak wypełnić wniosek > druk  WZÓR WNIOSKU

Instrukcja wypełniania wniosku_Pszczoly_2021

Pomoc dla pszczelarzy strona inernetowa ARiMR

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Jak wypełnić wniosek o pomoc dla pszczelarzy została wyłączona