Beecome21 – konferencja 20-21.11.2021

Przypominamy, że w najbliższy weekend wydarzenie pszczelarskie Beecome21. Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. To ważne wydarzenie w świecie pszczelarskim, w tym roku organizuje   Firma Łysoń.

Więcej informacji >>>  A5_BeeCome-2021

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Beecome21 – konferencja 20-21.11.2021 została wyłączona

Polish beekeeping – BeeCOME 2021

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Polish beekeeping – BeeCOME 2021 została wyłączona

Nowy kalendarz RZP Elbląg 2022

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Nowy kalendarz RZP Elbląg 2022 została wyłączona

Pszczelarskie wykłady online już 16 października

Firma ŁYSOŃ zaprasza na bezpłatne wykłady pszczelarskie w formie online, które odbędą się 16 października (sobota) od godz.15:15. Plan wykładów:

  • 15:30 dr hab. inż. Krzysztof Olszewski „Współczesne uwarunkowania zimowli pszczół, postępowanie z rodzinami zimą i na przedwiośniu”
  • 16:30 Jacek Wojciechowski „Rozwiązania techniczne w mojej pasiece”
  • 18:00 Etienne Bruneau, i dr n.wet., lek. wet. Anna Gajda o „8. Europejskiej Konferencji Pszczelarskiej BEECOME2021 ONLINE”
  • 18:30 dr n.wet., lek. wet. Anna Gajda „3,2,1 zdrowe pszczoły na wiosnę, czas start!”
  • 20:00 „Edukacja Pszczelarska w Europie” Blok dyskusyjny – Etienne Bruneau, Tomasz Łysoń, dr n.wet., lek. wet. Anna Gajda, dr hab. inż. Krzysztof Olszewski, Jacek Wojciechowski

Możliwość rejestracji na wydarzenie: https://lyson.com.pl/content/320-

Wydarzenie bez konieczności rejestracji:                                     https://www.youtube.com/watch?v=B7NYjvS44jM

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Pszczelarskie wykłady online już 16 października została wyłączona

Komunikat RZP Elbląg

Informujemy, że w dniu 18.09.2021 w Karczowiskach odbyło się  Zebranie sprawozdawczo wyborcze Terenowego Koła Pszczelarzy w Elblągu.                                                        Dokonano wyboru nowego Zarządu Koła i Komisji  Rewizyjnej.

Kolega Zbigniew Irla -Prezes Elbląskiego Koła po  29 latach pełnienia funkcji  postanowił odejść na społeczna emeryturę.                                                                                                  Prezes RZP Waldemar Badeński w imieniu całej organizacji RZP Elbląg  podziękował Zbigniewowi Irli za wybitny wkład pracy w organach Regionalnego, a wcześniej Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Elblągu  z/s w Starym Polu oraz zaangażowanie w rozwój pszczelarstwa regionu elbląskiego.                                                                                      W uznaniu zasług Kolegi Zbigniewa  zebrani członkowie koła uhonorowali kolegę Zbigniewa  tytułem Honorowego Prezesa Terenowego Koła Pszczelarzy w Elblągu .

Wybrano nowego Prezesa Koła, którym został Kolega Adam Dudzic .                                      W skład Zarządu weszli : Marian Kaczmarski – wiceprezes, Krzysztof Zukowski  – sekretarz Artur Wilmański – Skarbnik, Czesław Niewczas – Członek Zarządu.                               Nowym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Tadeusz Romaszko, który wraz ze Stanisławem Celińskim i Andrzejem Kosackim będą pracować w Komisji Rewizyjnej.

Zarząd RZP w Elblagu życzy nowym władzom TKP wiele sukcesów w pracy na rzecz elbląskiego pszczelarstwa.       

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Komunikat RZP Elbląg została wyłączona

Apimondia Congress in Moscow 20-21.09.2021

 

Międzynarodowe Sympozjum Internetowe nt. Globalnych Trendów w Pszczelarstwie i Wystawie Internetowej odbędzie się w dniach 20-21 września 2021 r. Sympozjum ma na celu przede wszystkim działanie promocyjne na rzecz 47. Kongresu Apimondia w 2022 r. w celu przyciągnięcia jak największej liczby uczestników kongresu .

Podczas sympozjum poruszone zostaną takie tematy jak rola pszczelarstwa w rozwoju regionalnym, biologia i zdrowie pszczół, gospodarka pszczelarska itp. Planowane jest również poruszenie problemów fałszowania miodu, apiterapii oraz dostępu do rynków międzynarodowych.

Pierwszego dnia wydarzenia Światowy Panel Pszczelarski zostanie zorganizowany przez Federację Apimondia z udziałem wszystkich Przewodniczących Komisji Naukowych i Regionalnych.

Dla uczestników, którzy chcą śledzić wydarzenie z całego świata, ale nie mogą tego zrobić ze względu na różnicę czasu, zostanie przygotowana sala spotkań, w której odtwarzane są poprzednie sesje.

Poza treścią naukową wydarzenia, w 4 różnych halach zostanie zorganizowana międzynarodowa wirtualna wystawa z udziałem 60 firm/stowarzyszeń/ instytucji. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z wystawcami na żywo.

Uczestnicy, którzy chcą śledzić to wydarzenie, proszeni są o rejestrację za pośrednictwem https://apimondia.seminar.live Należy pamiętać, że rejestracja jest bezpłatna.

Proszę kliknąć tutaj , aby zobaczyć uaktualnioną „Symposium Program” w języku angielskim.
Proszę kliknąć tutaj , aby zobaczyć zaktualizowany program „Symposium” w języku rosyjskim.

Proszę kliknąć tutaj , aby zobaczyć „Jak używać Virtual System” plik w języku angielskim.
Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć „Jak korzystać z systemu wirtualnego” plik w języku rosyjskim.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Apimondia Congress in Moscow 20-21.09.2021 została wyłączona

Narada prezesów WZP/RZP z udziałem zaproszonych gości

W dniu 14 września 2021 r. odbyła się narada prezesów WZP/RZP zrzeszonych w Polskim Związku Pszczelarskim z udziałem zaproszonych gości z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tematem przewodnim była II wersja Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 w części dotyczącej interwencji sektorowych w sektorze pszczelarskim.        Więcej informacji na stronie: https://pzp.biz.pl/…/narada-prezesow-wzp-rzp-z…/

/źródło PZP/

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Narada prezesów WZP/RZP z udziałem zaproszonych gości została wyłączona

Europejski Kongres Pszczelarski Beecome 21

Witajcie Koleżanki i Koledzy

Zapraszam do wzięcia udziału w konferencji BEECOM która odbędzie się 20-21.11.2021  To ważne wydarzenie w świecie pszczelarskim, w tym roku organizuje   Firma Łysoń (informacja w notatce)    > Notatka informacyjna beecome                                               Warto się zarejestrować samemu i przekazać  tą informację do swoich członków. 

Waldemar Badeński                                                                                                                            Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy  w Elblągu

Plakat_BEECOME-A3

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Europejski Kongres Pszczelarski Beecome 21 została wyłączona

Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027

pismo Ministra Pudy zapraszające do konsultacji II etapu PS WPR

Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027 >>>  druga_wersja_projektu_PS_WPR

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 została wyłączona

XXIV Walny Zjazd Delegatów PZP 23-24.07.2021 w Warszawie

W dniu 23.07.2021 o godzinie 11,00  w Sali konferencyjnej Hotelu Westin   rozpoczęły się obrady Zjazdu, które otworzył Prezydent PZP Tadeusz Dylon

Dokonano wyboru  prezydium zjazdu w głosowaniu jawnym. Przewodniczącym Zjazdu został wybrany Ryszard Voss, Stanisław Duszczak –  zastępcą,  sekretarzami wybrano Waldemara Badeńskiego  oraz Walentego Pawłowskiego.

Przeprowadzono procedurą wyboru Prezydenta PZP do której zgłoszono kandydatów: Piotra Krawczyka , Tadeusza Dylona i Leszka Bodziocha w pierwszej turze , do drugiej tury przeszli Piotr Krawczyk i Tadeusz Dylon. W wyniku głosowania tajnego Prezydentem  PZP został wybrany Tadeusz Dylon.  

Następnie odbyło się głosowanie tajne w wyniku którego do Zarządu weszli :           Zbigniew Kołtowski, Stanisław Ból, Ryszard Voss, Ryszard Jarosz, Stanisław Duszczak, Waldemar Kudła .

Następnie przeprowadzono  procedurę wyboru całkowicie  nowej  Komisji Rewizyjnej PZP do której zastali wybrani : Krzysztof Górny , Flis Elżbieta , Sergiusz Saradow , Piotr Budziszewski , Bronisław Tuma – Przewodniczący

Prezydent złożył informację o wykonanej pracy zarządu i nakreślił cele PZP  w nowoczesnej formie prezentacji multimedialnej na kolejne  4 lata kadencji Dotychczasowe rezultaty pracy Prezydenta i Zarządu zostały przyjęte z aprobatą Zjazdu.                                            Nasz RZP zgłosił swoje wnioski do planu pracy Zarządu PZP :                                 1. Stworzenie nowego systemu szkolenia rolników i firm świadczących tego rodzaju usługi w zakresie stosowania chemicznych środków ochrony roślin . Kładzenie większego nacisku na stosowanie dobrych praktyk  w tym zakresie oraz poddanie tych zasad kontroli wyspecjalizowanych  służb i instytucji.  Rozważyć wprowadzenie monitoringu pracy  opryskiwaczy rolniczych. Pozwoli to na eliminację incydentów powodujących podtrucia i zatrucia zapylaczy w tym i pszczoły miodnej. Obowiązkowe  zainstalowanie lokalizatora GPS na nowowprowadzanych na rynek opryskiwaczy i już używanych opryskiwaczy w chwili jego legalizacji i najbliższego przeglądu,  pozwoli to na rejestrację każdej aktywność opryskiwacza.  Miesięczna dzierżawa takiego urządzenia to zaledwie około 40 zł. Wpłynie to na likwidację notorycznych przypadków zatruć pszczół w okresie poprzedzającym dni wolne i w dni wolne weekendy, w czasie których Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie pracuje i nie ma możliwości zwołania komisji do ustalenia sprawcy zatrucia chemicznego pszczół. System musi być powiązany bezpośrednio  z PIORiN  z dostępem dla Samorządów Lokalnych i Związków Pszczelarskich. .Pozwoli  na  łatwe ustalenie  winnych nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin  i podniesie bezpieczeństwo pszczół oraz bezpieczeństwa produkcji żywności. Nieznani  sprawcy skandalicznych zdarzeń  przestaną być anonimowi i bezkarni.                                                   2. Podjęcie stosownych kroków aby kolejny /starań o  organizację/ Kongres Apimondii odbył się w Polsce. Będzie to ukoronowaniem  rozwoju polskiego pszczelarstwa w ostatnich latach.                                                                                                                                                       3. Podjęcie inicjatywy ustawodawczej prowadzącej do ochrony rynku polskiego miodu i praw konsumenta przez wykazanie na etykiecie  z jakiego kraju i w jakim procencie jest  miód  i z jakiego kraju zmieszany z miodem polskim.                                                                   4. Poniesienie kwoty dotacji bezpośredniej do rodzin przezimowanych z 20 do 30 zł w następnym roku.                                                                                                                                    5. Przekazanie związkom pszczelarskim wypłacania dotacji do rodzin przezimowanych od kolejnego roku. Związki pszczelarskie mają doświadczenie z obsługą innych programów wsparcia pszczelarstwa oraz będzie to tańsze i efektywniejsze.                                                   6. Rozważyć wsparcie dla Rekonwersji byłych żołnierzy zawodowych poprzez organizację specjalistycznego cyklu szkolenia organizowanego przez PZP z udziałem jednostek dydaktycznych pozwalających uzyskania zawodowych kwalifikacji pszczelarskich dla zainteresowanych żołnierzy przechodzących do rezerwy w ramach aktywizacji zawodowej odchodzących z wojska żołnierzy.                                                                                                      7. Podjąć pracę nad zmianą w Rozporządzeniu o jakości miodu przez zamianę analizy pyłkowej , która nie jest adekwatna do rzeczywistości i daje nie prawdziwy  wyniki badań 8. Przywrócić zasadę, że organizację Ogólnopolskich  Dni Pszczelarza   organizuje Polski Związek Pszczelarski  w partnerstwie z WZP /RZP                                                                        9. Podjęcie prac legislacyjnych prowadzących do nowelizacji Rozporządzenia o  ochronie gatunkowej zwierząt i  wpisanie dzięcioła na listę zwierząt powodujących straty w pasiekach./ powodując możliwość uzyskania odszkodowania przez poszkodowanych pszczelarzy /.                                                                                                                                        10. Podjęcie współpracy z MRiRW i środowiskami naukowymi w celu wynalezienia nowych leków do walki z waroa destruktor i innymi chorobami pszczół . Stosowane leki te same od wielu lat są mniej skuteczne z powodu uodpornienia się  pasożytów i chorób dotykających pszczoły.                                                                                                                        11. Wniosek o podjęcie pracy legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia do obowiązującego prawa   regulującą  kwestię wędrówek z pszczołami na pożytki  w tym wymagań weterynaryjnych.

Jestem przekonany  że nowemu Zarządowi uda się wiele zrealizować z naszych propozycji.

Prezes RZP w Elblągu  z/s w Starym Polu                                                                        Waldemar Badeński 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania XXIV Walny Zjazd Delegatów PZP 23-24.07.2021 w Warszawie została wyłączona