KPWP 2020 Leki dla pszczół (ceny brutto)

 • APIWAROL               52,11  zł   –   opak. 25 tabletek (na 5 rodzin)
 • BIOWAR                    64,67  zł   –   10 pasków (na 5 rodzin)
 • BAYVAROL               84,94  zł   –   20 pasków (na 5 rodzin)
 • APIGUARD               97,50 zł   –   10 tacek (na 5 rodzin)
 • APILIFE VAR            14,45 zł   –   Opakowanie foliowe z 2 płytkami (dla 0,5 rodziny)
 • THYMOVAR             86,83 zł   –   Opakowanie foliowe z 10 paskami (dla 3,3 rodzin)
 • POLY VAR              120,14 zł   –   Opakowanie foliowe z 10 paskami (dla 5 rodzin)
 • VARROMED            111,46 zł   –   zawiesina do ula 555 ml (dla 12-37 rodzin przy jednokrotnym podaniu), zalecane 5-9 razowe podanie w ciągu sezonu dla 1 rodziny
 • APIVAR                      61,17 zł   –   10 pasków ( na 5 rodzin )
 • OXYBEE                   172,63 zł   –   Roztwór i proszek do sporządzenia zawiesin                                              (750 g + 2x125g) (dla 16,4 rodzin)
 • usługa weterynaryjna 1 zł brutto od każdego pszczelarza
Wpłaty na leki weterynaryjne do 30.04.2020 na konto : Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu z/s w Starym Polu ul. Marynarki Wojennej 21B Nr rachunku bankowego : 63 8303 0006 0040 0400 1993 0001 Z dopiskiem:  za jaki lek – ilość sztuk, imię i nazwisko , z jakiego koła pszczelarskiego
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Terminy wpłat – KPWP 2020

do 31 marca – wpłaty na matki pszczele i odkłady

do 30 kwietnia – wpłaty na leki

do 30 kwietnia – decyzja o zakupie sprzętu pszczelarskiego

do 15 czerwca – (faktura, potwierdzenie przelewu, umowa)                                                                                   

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Szkolenie 15.02.2020 w Starym Polu

Szkolenie 15.02.2020  Stare Pole  ODR godz 9.00 – Lek.wet. Artur Arszułowicz. .

Temat :„Przygotowanie rodzin pszczelich do siły adekwatnej do zmienionych warunków klimatycznych przy pomocy specjalistycznych preparatów profilaktycznych. Odpowiedzialne zastosowanie nowych leków weterynaryjnych we współczesnej gospodarce pasiecznej, w dobie rosnącego zagrożenia zdrowotnego pszczół i czerwiu”.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

VII Walny Zjazd RZP Elbląg


01.02.2020 rok – sala PODR w Starym Polu  – Od uroczystego wprowadzenia sztandarów kół pszczelarskich i RZP Elbląg oraz odśpiewania hymnu narodowego rozpoczął się VII Walny Zjazd Regionalnego Związku Pszczelarzy w  Elblągu.

        

        Ważnymi punktami porządku obrad Zjazdu było wystąpienie Prezesa RZP i zaproszonych gości oraz sprawozdania : Zarządu RZP za 2016-2019, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

         
Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom RZP. Następnie odbyły się wybory Prezesa , Zarządu RZP oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Jedynym kandydatem na Prezesa RZP  był dotychczasowy Prezes Waldemar Badeński, który został wybrany przez Zjazd  jednogłośnie. Nowo wybrany Prezes zaproponował kontynuację pracy Zarządu w składzie niezmienionym wyrażając zaufanie i satysfakcję z pracy członków poprzedniego Zarządu.


 Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu :                                                         Prezes Waldemar Badeński, Wiceprezes Zbigniew Matula, skarbnik Ryszard Mówiński,   sekretarz Piotr Sobuń, członek zarządu Antoni Pociejewski.

 

Komisja Rewizyjna:
Zygmunt Krasowski
Andrzej Kosacki
Mateusz Baranowicz

 

Sąd Koleżeński:
Wioletta Szatkowska
Bogdan Kusyk
Małgorzata Guzowska

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania VII Walny Zjazd RZP Elbląg została wyłączona

Walny Zjazd RZP Elbląg – odznaczenia i wyróżnienia

VII Walny Zjazd delegatów był okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień.


Najwyższe  wyróżnienie – Statuetkę ks. dr. Jana Dzierżona za zasługi dla pszczelarstwa polskiego otrzymali : Zbigniew Matula i Wiesław Jóźwiak 


Medal im. ks. dr. Jana Dzierżona otrzymali: Zygmunt Krasowski, Ryszard Mówiński i Zbigniew Osiński


Złoty Medal Polskiego Związku Pszczelarskiego otrzymali: Jerzy Chojnowski i Piotr Sobuń


Tytuł Honorowego Członka RZP Elbląg otrzymali: Waldemar Badeński i Zbigniew Osiński


Nagrodę specjalną otrzymał otrzymał Mieczysław Świąder za 25 lat prezesowania w Kole Terenowym Pieniężno.


Ponadto nagrody książkowe od Prezesa Waldemara Badeńskiego jako podziękowanie za pracę w kadencji 2016-2019 otrzymali członkowie Zarządu RZP Elbląg oraz Czesław Niewczas za szczególne zaangażowanie na rzecz Związku.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Walny Zjazd RZP Elbląg – odznaczenia i wyróżnienia została wyłączona

Warroza ma już 40 lat – „Już nigdy nie będzie tak jak było”

Takie było dzisiejsze przewodnie hasło szkolenia w Starym Polu. Bardzo duża frekwencja i zainteresowanie uczestników wykładem profesora Pawła Chorbińskiego.

Prof Chorbiński przedstawił historię przemieszczania się warrozy w różnych krajach świata, metody walki z pasożytem oraz opisał stosowane leki dopuszczone do walki z warrozą. Opowiedział też o zgnilcu amerykańskim pszczół – chorobie zwalczanej z urzędu.

   

   

Następne szkolenie 15.02.2020  Stare Pole  ODR godz 9.00 – Lek.wet. Artur Arszułowicz. .

Temat :„Przygotowanie rodzin pszczelich do siły adekwatnej do zmienionych warunków klimatycznych przy pomocy specjalistycznych preparatów profilaktycznych. Odpowiedzialne zastosowanie nowych leków weterynaryjnych we współczesnej gospodarce pasiecznej, w dobie rosnącego zagrożenia zdrowotnego pszczół i czerwiu”.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Szkolenia | Możliwość komentowania Warroza ma już 40 lat – „Już nigdy nie będzie tak jak było” została wyłączona

Zapraszamy na szkolenie 25.01.2020 r.

Rozpoczynamy cykl szkoleń dla pszczelarzy naszego związku w 2020 roku.

Jutro zapraszamy na wykład :

Prof. Paweł Chorbiński – „Choroby pszczół i czerwiu”

Szkolenie refundowane

25.01.2020 r Stare Pole ODR  godz. 9.00

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Szkolenia | Możliwość komentowania Zapraszamy na szkolenie 25.01.2020 r. została wyłączona

Dochód z działu specjalnego produkcji rolnej w 2020 roku

Pasieki powyżej 80 rodzin – 1 rodzina 3,43 zł

Pszczelarze, którzy posiadają większe pasieki liczące powyżej 80 rodzin zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Skarbowym, gdzie zostają zarejestrowani jako Dział specjalny produkcji rolnej. Minister Finansów określa normy szacunkowe dochodu dla poszczególnych działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku.

Rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2019 r. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2020 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 17 grudnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2420.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dochód z działu specjalnego produkcji rolnej w 2020 roku została wyłączona

Szkolenia w sezonie 2020

 Koleżanki i Koledzy  nasz RZP podpisał umowę z KOWR w Warszawie
na realizacje projektu szkoleniowego w sezonie 2020.
Serdecznie zapraszam do korzystania , rekrutację uczestników prowadzą prezesi Kół terenowych RZP.

Prezes
Waldemar Badeński

 

Plan szkoleniowy
Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu  z/s w Starym Polu na 2020 rok.

25.01.2020 r Stare Pole ODR  godz. 9.00

Prof. Paweł Chorbiński  temat :  Choroby pszczół i czerwiu

15.02.2020  Stare Pole  ODR godz 9.00

 Lek.wet. Artur Arszułowicz. .

Temat :„Przygotowanie rodzin pszczelich do siły adekwatnej do zmienionych warunków klimatycznych przy pomocy specjalistycznych preparatów profilaktycznych. Odpowiedzialne zastosowanie nowych leków weterynaryjnych we współczesnej gospodarce pasiecznej, w dobie rosnącego zagrożenia zdrowotnego pszczół i czerwiu”.

29.02.2020 Stare Pole ODR godz 9.00

Prof. Dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog

Temat : Genetyczne i biologiczne podstawy hodowli pszczół 

14.03.2020 Stare Pole ODR godz 9.00

WIJHARS /WETERYNARIA   Warunki sprzedaży miodu w Sprzedaży Bezpośredniej  i RHD

Małgorzata Staniszewska WIJHRS Olsztyn

/Wymagania weterynaryjne PLW do właścicieli pasiek w gospodarce pasiecznej i wędrówkach

 PLWet   Elbląg

18.04.2020  Karczowiska  Centrum Pszczelarskie  godz 9.00

Dr Samborski  Jerzy UP Szczecin 

Metody gospodarki  pasiecznej w celu poprawy wyników ekonomicznych pasiek –

25-26.04.2020  Karczowiska Centrum Pszczelarskie 

 Piotr Sobuń /Zbigniew Matula

Zajęcia praktyczne -wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu pasiecznego .

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Szkolenia | Możliwość komentowania Szkolenia w sezonie 2020 została wyłączona

Boże Narodzenie 2019

Zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością,
a Nowy Rok obdaruje nas pomyślnością i szczęściem 

życzy Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Boże Narodzenie 2019 została wyłączona